Minh Chứng

1. Đối tượng tuyển sinh: học sinh có năm sinh 2010 - 2011 - 2012, đang cư trú tại Hiệp Phước, Phước Thiền, Long Thọ. 
2. Thời gian bán hồ sơ: Tại phòng bảo vệ trường THCS Hiệp Phước từ ngày 21/6 đến 30/6 
Xem chi tiết qua các hình ảnh bên dưới: