Minh Chứng

Chiêu sinh nhóm 03 học thêm học kèm hè Toán 6-7-8-9 tại Hiệp Phước. 

Hiện còn trống 2 vị trí, mỗi nhóm chỉ 03 học sinh. 
Học sinh có nhưu cầu inbox hoặc liên hệ 037.595.3338 
Phí tham gia 8 buổi 90 phút = 600.000đ