Minh Chứng

Các loại sách mà trường THCS Hiệp Phước dùng giảng dạy
1. Đối với SGK cho chương trình GDPT 2018 năm học 2023-2024, học sinh lớp 6 sẽ sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo. Riêng bộ môn Tin học, GDCD sử dụng sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Sách Tiếng Anh 6 sử dụng sách Global Success. ( đã triển khai thực hiện từ năm học 2021-2022) 
 2. Đối với SGK cho chương trình GDPT 2018 năm học 2023-2024, học sinh lớp 7 sẽ sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo, trong đó môn Mĩ thuật và môn hoạt động trải nghiệm sáng tạo ( bản 1). Sách Tiếng Anh 7 sử dụng sách Global Success. 
( đã triển khai khai thực hiện từ năm học 2022-2023)
 3. Đối với SGK cho chương trình GDPT 2018 năm học 2023-2024, học sinh lớp 8 sẽ sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo, trong đó môn Mĩ thuật và môn hoạt động trải nghiệm sáng tạo ( bản 1), Sách Khoa học tự nhiên sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Sách Tiếng Anh 8 sử dụng sách Global Success.