Minh Chứng

Order Pin Laptop Chính Hãng Tại Long Thành - Nhơn Trạch, order để có giá sản phẩm thấp nhất và thời gian bảo hành lâu nhất, Pin chính hãng thời gian bảo hành 01 năm.
PIN ASUS X450 - 500.000đ
PIN ASUS X301 X401 X501 - 500.000đ
PIN ASUS UX50 - 1.000.000đ
PIN ASUS UL80 - 800.000đ
PIN ASUS UL20 1201 - 700.000đ
PIN ASUS U80 U50V - 550.000đ
PIN ASUS U43J - 950.000đ
PIN ASUS SQU-528 - 500.000đ
PIN ASUS P901 - 550.000đ
PIN ASUS P701 - 500.000đ
PIN ASUS N55 - 1.200.000đ
PIN ASUS M70 - 700.000đ
PIN ASUS M50 N61J - 550.000đ
PIN ASUS K56 - 600.000đ
PIN ASUS K55 X45 - 500.000đ
PIN ASUS K43 - 500.000đ
PIN ASUS F82 K40 - 500.000đ
PIN ASUS F80 X82 - 500.000đ
PIN ASUS EEE PC 1025 1225 - 600.000đ
PIN ASUS EEE PC 1015 - 500.000đ
PIN ASUS EE PC AP22-U1001 - 700.000đ
PIN ASUS C31-X502 - 1.500.000đ
PIN ASUS C21-TF201P - 1.500.000đ
PIN ASUS C21-EP101 - 1.500.000đ
PIN ASUS C11-ME370T - 500.000đ
PIN ASUS A32-F5 - 700.000đ
PIN ASUS A32-F3 - 700.000đ
PIN ASUS A3 - 550.000đ
PIN ASUS 1005HA - 550.000đ
PIN Acer Aspire 5570 3680 - 500.000đ
PIN Acer Aspire 50L8 - 600.000đ
PIN Acer Aspire 50L6 3100 - 550.000đ
PIN Acer Aspire 4745 - 500.000đ
Pin Acer Aspire 4741 - 500.000đ
Pin Acer Aspire 4710 - 500.000đ
Pin Acer Aspire 3810T - 500.000đ
Pin Acer Aspire 3660 - 600.000đ
PIN Acer ANJ1 TravelMate 2420 - 500.000đ

Thời gian Order từ 03 đến 10 Ngày. 
Liên hệ:
0933.977.973 (Facebook).
Ship sản phẩm kèm hướn dẫn sử dụng tận nơi khu vực Long Thành - Nhơn Trạch trong vòng 72h phí 50.000đ.
Riêng các khu vực: Đại Phước, Phú Đông, Phú Hữu, Phước Khánh, Vĩnh Thanh, Phước Thái, KCN Long Thành, KCN An Phước phí Ship 72h là 100.000đ.